Zaštita privatnosti

Pravila privatnosti na
web stranici mpg.hr

Datum stupanja na snagu 15.05.2018.

1.Voditelj obrade osobnih podataka

Društvo MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB: 35677542029, Telefon: +3851 6064 600, e-mail: info@mpg.hr poštuje vašu privatnost i obvezuju se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici ( dalje u tekstu „Stranica“). U tom smislu, MPG d.o.o. djeluje kao voditelj obrade (“Voditelj obrade“). Ova pravila privatnosti (“Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka.

2. Vrste osobnih podataka koji će biti obrađivani

MPG d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke o vama (npr. informacije pomoću kojih vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, odnosno naziv tvrtke ako je u nazivu osobni podatak i ostali osobni podaci ako ih iznosite, a prijavljujete se kao predstavnici medija za sudjelovanje na događanjima (“Osobni podaci“), u slučajevima kada:

•    koristite kontakt obrazac na Stranici
•    nas kontaktirate ili se povežete s nama putem društvenih mreža,
•    fotografiramo događanja i aktivnosti koje organiziramo,
•    date komentare ili postavite pitanja,
•    obrađujemo Vašu molbu ili prijavu za posao
•    ispunjavate obrazac prijave za akreditaciju na događanjima koja organiziramo mi i/ili naši klijenti

MPG d.o.o. neće prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Osobne podatke prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad Stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese kod prijave u kontakt obrazac i obrazac za registraciju) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u određenim aktivnostima. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete web stranici), i dalje možete pristupiti našoj Stranici, ali nećete moći izvršiti prijavu u kontakt obrazac ili izvršiti registraciju za prijavu na festival.

Na ulazima u područje festivala koje će biti snimano i fotografirano jasno su objavljena pravila privatnosti te je jasno naznačeno da možete biti snimani i fotografirani, te je isto naš legitiman interes budući organiziramo festival. Ukoliko ne želite biti snimani/fotografirani nemojte ulaziti u prostor snimanja/fotografiranja. Zasebne snimke i slike djece (ispod 16 godina) na kojima se ista mogu prepoznati nećemo nigdje objaviti bez da smo prije toga skupili privolu zakonskih zastupnika istih, osim ako snimke/slike nisu snimane u grupnom kadru. Pružanje informacija posjetitelja/pošiljatelja je dobrovoljno i ne postoji ugovorna obveza ili uvjet da to posjetitelj/pošiljatelj učini. Voditelj obrade neće izraditi profile od prikupljenih informacija odnosno nema automatiziranog donošenja odluka.

3. Kolačići

Stranica trenutno ne koristi kolačiće.

•    Newsletter
MPG d.o.o. ne prikuplja bazu podataka u tu svrhu i ne šalje newsletter

•    Otvorene molbe za posao i raspisani natječaji
MPG d.o.o. prikuplja otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas te molbe kandidata za natječaje koje raspisujemo. Osobnim podacima iz molbi za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe te se podaci čuvaju 2 godine od dana zaprimanja otvorene molbe.

•    Društvene mreže
MPG d.o.o. prikuplja Osobne podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama ( Facebook, Instagram i dr.) ali ih ne kontaktira osim u slučaju odgovaranja na upit ili komentar.

4. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete Vaše Osobne podatke ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti. Korištenje vaših Osobnih podataka uključuje:

A.    Poduzimanje koraka po Vašem zahtjevu npr. odgovor na Vaša pitanja i komentare, zaprimanje ponuda, zaprimanje molbi za ishođenjem akreditacije od strane medija, komunikacija s Vama o Vašim aktivnostima na Stranici, obrada otvorenih molbi i molbi na raspisane natječaje

B.    Postupak istraživanja sumnji na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja pravila Stranice ili bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim;

C.    Obrada snimki/slika sudionika na događanjima koje organizira MPG d.o.o., u svrhu promocije događanja.

D.    Obrada podataka u svezi izdavanja akreditacija predstavnika medija za evente u našoj organizaciji i organizaciji naših klijenta

Davanje Osobnih podataka za svrhu pod A. je dobrovoljno, ali u određenim situacijama je nužno i odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti MPG d.o.o. da odgovori na vaše zahtjeve. Obrada podataka pod B. i C. je bazirana na legitimnom i javnom interesu. S time da ako smo prikupili privole za snimanje/fotografiranje i objavu snimki/fotografija, takva obrada ima za osnovu privolu. Naš je legitiman interes da snimamo/fotografiramo sudionike festivala radi promocije istog kako bi isti postao prepoznatljiv u medijima i ubuduće bolji. Davanje osobnih podataka za obradu pod D. je dobrovoljno, no bez istog Vam nećemo moći izdati akreditaciju.

5. Primatelji

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni u sljedećim slučajevima:

•    subjektima kojima se koristimo za organiziranje i provedbu događanja (npr. fotografiranje događanja)

•    ovlaštenim PR agencijama, organizatorima događanja, subjektima koji su direktno uključeni u provedbu i realizaciju pojedinih događanja

•    subjektima koji održavaju naše informatičke sustave,

•    osobama ovlaštenima od MPG d.o.o. za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute obvezi povjerljivosti (zaposlenici MPG d.o.o.),

•    službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo, legitiman ili javni interers ( da zaštite i brane prava ili imovinu MPG d.o.o. i Stranice, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika MPG d.o.o., Stranice ili javnosti)

•    pravnim savjetnicima MPG d.o.o. u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi pravnih postupaka,

•    poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama

•    Medijskim kućama i agencijama za digitalni marketing u svrhu objave fotografija u tiskanim medijima, na web stranicama i društvenim mrežama

•    društvu MPG live d.o.o. u svezi izdavanje akreditacija predstavnicima medija.

6. Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

MPG d.o.o. prenosi Osobne podatke izvršiteljima/pod-izvršiteljima obrade u SAD-u koji su pristupili sporazumu Privacy Shield između Europske Unije i SAD-a, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

7. Zadržavanje

MPG d.o.o. će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 4. Vaši Osobni podaci bit će obrađivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete privolu za obradu Osobnih podataka odnosno kod otvorenih molbi i molbi za raspisane natječaje podaci će biti čuvani 2 godine od dana zaprimanja otvorene molbe. MPG d.o.o. će obrađivati vaše Osobne podatke koje je skupio radi upita s kontakt obrasca najduže 6 mjeseci od zaprimanja upita.

8. Vaša prava

MPG d.o.o. vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od MPG d.o.o. pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s vašim Osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podnijeti priigovor nadležnom nadzornom tijelu (u Republici Hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

9. Sigurnosne prakse

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

10. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

MPG d.o.o. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena

11. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicom ili Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na www.mpg.hr ili putem e-maila dpo@mpg.hr , telefona: 01/60 64 600.

Voditelj obrade osobnih podataka Hrvatska

MPG Zagreb, Croatia
Nova Ves 17, Centar Kaptol,
10000 Zagreb, Croatia

Tel.: +385 (0) 1 6064 600
Fax.: +385 (0) 1 6064 666
Mail: info@mpg.hr

Voditelj obrade osobnih podataka Slovenija

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.
Leskoškova 2
1000 Ljubljana, Slovenia

Mob.: +386 (0) 40 439 763
Tel.: +386 (1) 4366 082
Mail: info@mpgplus.si