Imprint

MPG d.o.o.
Nova ves 17, 10000 Zagreb
OIB: 35677542029

Tel.: +385 (0) 1 6064 600
Fax.: +385 (0) 1 6064 558
e-mail: info@mpg.hr

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080132041
Direktori: Josip Željko Bašić, Ivan Gotovac
Temeljni kapital: 2.900.000,00 kn; uplaćen je u cijelosti. Zagrebačka banka d.d., Zagreb, IBAN:HR3323600001101304311